Løn

Vores "løn som en service" omfatter behandling af løndata til beregning af løn og andre udbetalinger til medarbejderne.

Kontakt os

Dette udføres i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivningen, eventuelle overenskomster og virksomhedens personalepolitik. Vi har en omfattende viden om kollektive overenskomster og ved, hvordan man følger lokale aftaler og reagerer hurtigt på ændringer.