2015_06_09
Nyheder

Er du obs! på de nye regler for registrering i det offentlige ejerregister?

Det er ikke længere nok kun at føre en ejerbog over selskabets anpartshavere eller aktionærer. Nu skal alle ejere, med en kapitalandel eller stemmeret over 5%, også registreres elektronisk hos Erhvervsstyrelsen. Dette gælder for alle nye og eksisterende A/S, P/S, ApS og IVS.

Nystiftede selskaber har 14 dage til registrering, mens deadline for registrering i selskaber stiftet før 15/12 2014, er den 15. juni 2015.

Registret skal løbende ajourføres, hvis der sker ændringer i ejerforholdene.

NB! Læg mærke til, at dette ikke er en erstatning af ejerbogen - denne skal fortsat oprettes og ajourføres.

Har du brug for hjælp til dette, så kan Accountor varetage registrering af oplysningerne på vegne af dit selskab. 

Du er velkommen til at kontakte: Financial Team Manager, Janne Arlander på +45 44 34 50 00