2015_06_30
Nyheder

Sommerhilsen fra Accountor

Sommerferien nærmer sig og Accountor vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig god sommer!

Positiv udvikling hos Accountor
2014 blev et godt år for Accountor i Danmark og vi fortsatte den positive udvikling indenfor mange områder. Dels de områder vi har beskæftiget os med i mange år som:

  • Løn outsourcing
  • Finansiel outsourcing
  • Interim assistance
  • Accountor Online (software + service baseret på vores eget ERP-system til mindre virksomheder)
  • eOffice (Outsourcing af kreditorfunktionen, baseret på Baswares workflow system)
  • Rådgivning ifm årsregnskab etc etc

Skulle nogen være interesseret i at få tilsendt Accountor Denmarks nyeste regnskab kan det rekvireres på salg@accountor.dk

Nye services i 2015
I 2015 har vi fortsat den positive udvikling og vi arbejder på at lancere nye services indenfor bl.a. HR-services og juridisk rådgivning. Mere herom senere.

Fortsat vækst i Accountor
Accountor udvikler sig hastigt – både hvad angår nye services og størrelse. I Danmark – som på koncernniveau – er det en erklæret målsætning at øge antallet af medarbejdere.

Det er løbende sket de sidste par år, både ved organisk vækst og opkøb.

Vi har senest, i maj måned, overtaget aktiviteterne i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og etableret Frie Børnehaver A/S som et datterselskab til Accountor Denmark A/S. Med opkøbet overtog vi 22 medarbejdere. Frie Børnehaver laver regnskab, løn og juridisk assistance til mere end 100 daginstitutioner rundt om i Danmark.

I Accountor i Danmark er vi nu 100 medarbejdere.

Kundeundersøgelse
Accountor har netop gennemført en kunde undersøgelse hvor vi har spurgt alle kunder i hele koncernen. I Danmark var der rigtig mange der svarede og det sætter vi stor pris på. Hovedparten har givet os rigtig gode karakterer og enkelte har givet os et fingerpeg om at elementer i samarbejdet skal forbedres. Disse kunder vil vi tage en konstruktiv dialog med hurtigst muligt.

Accountor golf turnering for kunder
Accountor er medlem er AmCham som afholder en årlig golfturnering. Denne spilles i år den 20. august ved Kvistgård. Hvis du er interesseret i at deltage på Accountors hold må du endelig skrive til salg@accountor.dk  Se nærmere på http://amcham.dk/index.html?pid=27740&eid=2185

Endnu en gang, god sommer til alle!

Sommerhilsner

Karsten Heiselberg                      Martin Søgård Olsen
Adm. direktør                               Salgsdirektør