Årsregnskab

Alle virksomheder skal som udgangspunkt indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af deres regnskabsår. For mindre virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt, er det ligeledes lovpligtigt at indsende årsrapport og selvangivelse. Spar revisoren og lad Accountor hjælpe med det hele til en fast pris. Vores konsulenter i Årsrapport Teamet har revisionsbaggrund og erfaring med alle fagområder og brancher.
 

Kontakt os

Hos Accountor hjælper vi virksomheder af alle typer og størrelser med at opstille årsregnskaber.

Mange danske virksomheder har perioden fra 1. januar til 31. december som regnskabsår – og her er fristen for indsendelse af årsregnskab 31. maj.

Hvem skal indsende årsrapport?

Alle virksomheder skal som udgangspunkt indberette deres årsregnskab digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, som i stedet indsender en undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens §§ 4-6, skal indsende denne digitalt på Virk Indberet.

Frist for indsendelse af årsregnskab

Virksomheder skal efter udløbet af deres regnskabsår indsende deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Årsregnskabet skal sendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

For filialer gælder det, at filialbestyrerne indsende den udenlandske virksomheds årsrapport. Her er fristen 5 måneder efter udløbet af den udenlandske virksomheds regnskabsår.

Bemærk, at det er modtagelsestidspunktet hos Erhvervsstyrelsen, der er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. Der sendes automatisk en kvittering for modtagelsen pr. e-mail.

Ved for sen indsendelse

Hvis fristen for indsendelse af årsregnskabet overskrides, kan hvert ledelsesmedlem få en personlig bøde på op til kr. 3.000,- Ved yderligere forsinkelse kan det ende med en tvangsopløsning af selskabet.

Accountor tilbyder at opstille og indberette årsrapport

Vi tilbyder at gennemgå bogføringsmateriale, lave afstemninger, foretage nødvendige tilretninger og herefter opstille årsregnskabet i henhold til gældende regler. Årsregnskabet skal efterfølgende indberettes elektronisk til Erhvervsstyrelsen, hvilket vi også gerne hjælper med.

Vi tilbyder vores assistance til:

Mindre virksomheder uden revisionspligt

  • Opstilling og indberetning af årsregnskab
  • Udarbejdelse af skatteberegning
  • Udarbejdelse og indberetning af selvangivelse

Personligt drevne virksomheder

  • Opstilling af regnskab og beregning af skattepligtig indkomst
  • Udarbejdelse og indberetning af selvangivelse
  • Udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelse
  • Rådgivning omkring personlig skat

For virksomheder med revisionspligt

  • Opstilling og klargøring af årsregnskabet, så det er klar til revisor

Typisk forløb
 

Vi hjælper i forvejen 90% af vores bogføringskunder med opstilling af deres årsrapport. Skal vi også hjælpe din virksomhed?

Kontakt os for en uforpligtende snak eller et møde.


Martin Søgård Olsen

Salgsdirektør
martin.olsen@accountor.dk
Tlf.: +45 44 34 50 00